I KauPlay kan du sätta en Creative Commonslicens som talar om på vilket sätt din film får användas av andra.

Välj CC-licens direkt när du laddar upp din film eller genom att editera den.

Här kan du läsa mer om de olika licenserna:

SV: Länk till Creative Commons

ENG: Link to Creative Commons

UPE: Creative Commons. Använda andras och dela med sig material