Search for media from: "Anders Åslund"

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - februari 2018

Visades på personalmötet den 21 februari 2018

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 13:51 CET 1 plays

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - februari 2017

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 18:31 CET 0 plays

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - maj 2017

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 18:32 CET 0 plays

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 1 plays

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 2 plays

Maria Larsson, professor i omvårdnad

Maria Larsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 5 plays

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 5 plays

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 2 plays

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete. Akademisk högtid.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 0 plays

Adrian Muntean, professor i matematik

Adrian Muntean, professor i matematik. Akademisk högtid.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 2 plays

Carin Roos, professor i specialpedagogik

Carin Roos, professor i specialpedagogik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 0 plays

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - oktober 2017

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Denna film visades på personalmötet den 5 oktober 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 0 plays

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:03 CET 5 plays

Hans Lödén, professor i statsvetenskap

Hans Lödén, professor i statsvetenskap. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:03 CET 0 plays

Maria Tillfors, professor i psykologi

Maria Tillfors, professor i psykologi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:03 CET 2 plays

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - november 2016

Vad händer just nu på HS-fakulteten? Varje termin gör vi två filmer med nedslag i verksamheten. I denna omgång: - Professor Curt Hagquist berättar om aktuella…

From  Anders Åslund on 5-Mar-2018 11:17 CET 3 plays