Search for media from: "Monika Allöv Andersson"

Test speaker & microphone i Zoom

Ljudinställningar i Zoom.

From  Monika Allöv Andersson on 8-Apr-2019 13:42 CEST 12 plays

Skapa en Playlist och bädda in den i Canvas

Guide för hur en Playlist i KauPlay skapas och hur den bäddas in i Canvas.

From  Monika Allöv Andersson on 21-Mar-2019 15:26 CET 14 plays

Shared Repository - dela filmer i arbetslag/ämnen

När många ska ha tillgång till samma filmer kan man skapa en kanal med "Shared Repository", ett mediebibliotek för ett arbetslag/ämne.

From  Monika Allöv Andersson on 29-Mar-2019 10:51 CET 14 plays

Läsa mailen på webben

Beskrivning av inloggning till webmail på Kau

From  Monika Allöv Andersson on 28-Mar-2019 12:28 CET 12 plays

Ladda upp en film till KauPlay

Steg för steg hur en film laddas upp till KauPlay från datorn

From  Monika Allöv Andersson on 21-Mar-2019 10:31 CET 57 plays

Ladda ner inspelning - Adobe Connect

From  Monika Allöv Andersson on 29-Mar-2019 13:14 CET 12 plays

Kom igång med Screencast-O-Matic

From  Monika Allöv Andersson on 30-Oct-2019 16:19 CET 42 plays

Koda telefonen - CMG Webb

En beskrivning av tjänsten CMG Webb där du kan koda din telefon till lunch, möte, sjuk etc.

From  Monika Allöv Andersson on 28-Mar-2019 12:01 CET 3 plays

Inställningar i Zoom

Beskrivning av inställningar för Zoom, t ex Customized URL

From  Monika Allöv Andersson on 21-Mar-2019 9:55 CET 6 plays

Installera Zoom via Software Center KAU

Hur du installerar Zoom via Software Center på din PC från Kau.

From  Monika Allöv Andersson on 20-Mar-2019 15:19 CET 8 plays

Installera Zoom via SelfService KAU

Hur du installerar Zoom via SelfService på din Mac som ägs av Kau.

From  Monika Allöv Andersson on 22-Mar-2019 13:52 CET 4 plays

Installera program via Software Center

Om du har en PC från Kau så har du också tillgång till Software Center som är en programbank där många av de vanligaste programmen finns för installation…

From  Monika Allöv Andersson on 28-Mar-2019 10:34 CET 3 plays

Fäst program i aktivitetsfältet - Pin to taskbar

Instruktion för hur ett program fästs i aktivitetsfältet - Pin to taskbar

From  Monika Allöv Andersson on 28-Mar-2019 9:52 CET 14 plays

Editera film med Screencast-O-Matic

From  Monika Allöv Andersson on 1-Nov-2019 11:26 CET 12 plays

Collaboration – ändra ägare på filmer eller lägg till ” Co - editors och Co - Publishers"

From  Monika Allöv Andersson on 28-Mar-2019 7:07 CET 3 plays

Bädda in en film i Canvas

Hur koden för inbäddning hittas i KauPlay, kopieras och sedan klistras in i Canvas.

From  Monika Allöv Andersson on 21-Mar-2019 12:43 CET 20 plays