Search for media from: "Christina Knowles"

Handelshögskolans studenter i Siena

Två studenter från Handelshögskolan fick i uppdrag att åka till Siena inför ett kommande avtal om utbytesstudenter. Är universitetet och staden något för…

From  Christina Knowles on 12-Nov-2019 13:27 CET 5 plays

Handelshögskolan 10år.mp4

Produktion: Joel Fjällsby, Bulldozer. Tillåten till och med 7 november 2020.

From  Christina Knowles on 14-Nov-2019 16:04 CET 1 plays

Bioekonomi och företag

Bioekonomi och företag - en intervju med Hanna Martin, postdoktor i ekonomisk geografi, forskare vid Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:28 CET 17 plays

Civilsamhällets roll i hållbar omställning

Civilsamhällets roll i hållbar omställning. Intervju med Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete och forskare vid Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:34 CET 3 plays

Quadruple helix - civilsamhällets roll i regionala innovationssystem

Quadruple helix - civilsamhällets roll i regionala innovationssystem. En intervju med Ida Grundel, lektor i kulturgeografi och forskare vid Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:37 CET 3 plays

Inkluderande metoder

Inkluderande metoder. En intervju med Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:41 CET 12 plays

Bioeconomy and Business. An interview with researcher Hanna Martin, CRS, Karlstad University

Bioeconomy and Business. Researcher Hanna Martin is interviewed about challenges and opportunities for companies for a transformation to a sustainable bioeconomy. Center for research on sustainable…

From  Christina Knowles on 30-Jun-2020 11:44 CEST 0 plays

Inclusive methods. An interview with researcher Margareta Dahlström, CRS, Karlstad University

How forests are used can sometimes cause conflicts. Researcher Margareta Dahlström at the Center for research on sustainable societal transformation, CRS, Karlstad University, is interviewed…

From  Christina Knowles on 30-Jun-2020 11:51 CEST 0 plays

The Role of Civil Society in the Sustainable Transition. Interview with researcher Marie Nordfeldt, CRS, Karlstad University

Center for research on sustainable societal transformation, CRS, Karlstad University.

From  Christina Knowles on 30-Jun-2020 12:11 CEST 0 plays

Quadruple helix - the role of civil society in the regional innovation system. An interview with researcher Ida Grundel, CRS, Karlstad University

Business, academia, the public sector and civil society all need to work together to make a transition to a sustainable society possible. Researcher Ida Grundel, Center for research on sustainable…

From  Christina Knowles on 30-Jun-2020 12:26 CEST 0 plays

Reiselivsbedriftene og deres forretningsmodeller. Marius Kjønsberg och Hans Holmengen, Høgskolen i Innlandet.

Marius Kjønsberg och Hans Holmengen, Høgskolen i Innlandet berättar om kartläggning och utveckling av affärsmodeller i besöksnäringen i området Trysil och…

From  Christina Knowles on 3-Aug-2020 12:09 CEST 0 plays