Search for media from: "Stefan Jerkeby"

Värdegrundsarbete 3

Värdegrundsarbete 3 Sista föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikhantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 10:54 CET 0 plays

Värdegrundsarbete 2

Värdegrundsarbete 2 Åttonde föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation -…

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 9:50 CET 0 plays

Värdegrundsarbete 1

Värdegrundsarbete 1 Sjunde föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 8:29 CET 5 plays

Kommunikation 3

Kommunikation 3 Sjätte föreläsningen i en serie om nio föreläsningar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 12-Jan-2021 8:24 CET 2 plays

Kommunikation 2

Kommunikation 2 Femte föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 13:36 CET 1 plays

Kommunikation 1

Kommunikation 1 Fjärde föreläsningen i en föreläsningsserie i nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 11:51 CET 2 plays

Konflikthantering 3

Konflikthantering 3 Tredje föreläsningen i en föreläsningsserie i nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 8:29 CET 2 plays

Konflikthantering 2

Konflikthantering 2 Andra föreläsningen i en föreläsningsserie om 9 delar fördelade på tre teman avseende klassrumsundervisning: - konflikthantering - kommunikation -…

From  Stefan Jerkeby on 10-Jan-2021 9:32 CET 2 plays

Konflikthantering och pedagogisk ledning 1

Konflikthantering 1 Första föreläsningen i en föreläsningsserie i 9 delar fördelade på tre teman: - konflikthantering i pedagogisk ledning - kommunikation i…

From  Stefan Jerkeby on 9-Jan-2021 11:05 CET 8 plays

Motivationsarbete: Avslutning

Föreläsningsserien Motivationsarbete avslutas: Att leda lärande är att hantera sociala, begreppsliga och etiska osäkerheter.

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 14:13 CET 49 plays

Motivationsarbete 3 c: Ideologikritisk problematisering av värdegrundsarbete

Tionde avsnittet och tredje föreläsningen i tredje föreläsningsblocket "Problematisering", i föreläsningsserien Motivationsarbete. Värdegrundsarbete i…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 13:29 CET 44 plays

Motivationsarbete 3b: Problematisering av undflyende ideal

Nionde avsnittet och andra föreläsningen i föreläsningsblocket "Problematiseringar", i föreläsningsserien Motivationsarbete. En samlevnadslektion beskrivs och…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 10:14 CET 49 plays

Motivationsarbete 3a: Problematiseringar mellan att veta och att uppleva

Åttonde avsnittet och första föreläsningen i tredje föreläsningsblocket "Problematiseringar", i föreläsningsserien Motivationsarbete. En bildlektion…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 7:15 CET 50 plays

Motivationsarbete 2b: Begreppshantering som betydelsetilldelning

Sjätte föreläsningen och andra variationen i andra föreläsningsblocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En genetiklektion beskrivs och analyseras med fokus…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 8:39 CET 64 plays

Föreläsningsserie om motivationsarbete - inledning

En föreläsningsserie i 11 avsnitt presenteras. Nio föreläsningsavsnitt fördelade på tre tematiska "block" introduceras. Blocken består av vardera tre…

From  Stefan Jerkeby on 26-Feb-2020 17:00 CET 132 plays

Motivationsarbete 1 a: Kontraintuitivt agerande på konfliktteoretisk grund

Första variationen i första blocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En lärares kontraintuitiva konflikthantering i en specialpedagogisk miljö beskrivs och…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 8:46 CET 97 plays