Search for media from: "Stefan Jerkeby"

Leda lärande och motivera

Stefan Jerkeby introducerar en föreläsning om att leda lärande och motivera

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 190 plays

Leda lärande och motivera 2

Stefan Jerkeby perspektiverar det pedagogiska ledandet genom att teoretisera

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 170 plays

Föreläsningsserie om motivationsarbete - inledning

En föreläsningsserie i 11 avsnitt presenteras. Nio föreläsningsavsnitt fördelade på tre tematiska "block" introduceras. Blocken består av vardera tre…

From  Stefan Jerkeby on 26-Feb-2020 17:00 CET 132 plays

Leda lärande och att motivera 3

Stefan Jerkeby föreläser om att leda andra

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 128 plays

Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete 1

Stefan Jerkeby introducerar föreläsningen Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 114 plays

Leda lärande och motivera 4

Stefan Jerkeby färeläser om "att leda sig själv"

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 100 plays

Motivationsarbete 1 a: Kontraintuitivt agerande på konfliktteoretisk grund

Första variationen i första blocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En lärares kontraintuitiva konflikthantering i en specialpedagogisk miljö beskrivs och…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 8:46 CET 97 plays

Leda lärande och motivera 5

Stefan Jerkeby avslutar en föreläsning och repeterar ett tillvägagångssätt.

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 93 plays

Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete 2

Stefan Jerkeby utvecklar ungdomsbegreppet

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 76 plays

Motivationsarbete 1b: Kontraintuitivt agerande på handlingsteoretisk grund

Tredje föreläsningen och andra variationen i första blocket i serien Motivationsarbete, som beskriver och analyserar motivationsarbete som ett tillgängliggörande av…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 9:49 CET 70 plays

Motivationsarbete 1c: Kontraintuitivt agerande på sammanhangsteoretisk grund

Fjärde avsnittet och tredje variationen i första blocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En lärares kontraintuitiva agerande på sammanhangsteoretisk grund…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 12:15 CET 68 plays

Motivationsarbete 2b: Begreppshantering som betydelsetilldelning

Sjätte föreläsningen och andra variationen i andra föreläsningsblocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En genetiklektion beskrivs och analyseras med fokus…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 8:39 CET 64 plays

Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete 3

Stefan Jerkeby konstruerar en modell över identitetsarbetet i sociala medier

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 56 plays

Motivationsarbete 2c: Begreppshantering mellan innehåll och form

Sjunde föreläsningen och den tredje i andra föreläsningsblocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En körlektion respektive retoriklektion på gymnasiet…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 13:33 CET 54 plays

Ungdomars identitetsskapande ioch motivationsarbete 4

Stefan Jerkeby synliggör motivation att lära som ett riskprojekt

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 52 plays

Motivationsarbete 2a: Begreppslig hantering av nivåkonflikter och förförståelser

Femte föreläsningen i föreläsningsserien Motivationsarbete. En dialog mellan en lärare och en elev beskrivs och analyseras som nivåkonflikt och uttryck för…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 7:27 CET 50 plays