Search for media from: "Kristian Niemi"

Ämnesdidaktiska perspektiv på hinduism (Religionsdidaktisk mötesplats, HT19)

Kristian Niemi, Karlstads universitet, diskuterar tröskelbegrepp, och vad det kan innebära för undervisning av hinduism. Föreläsningen är gjord som bidrag till…

From  Kristian Niemi 3 Months ago 38 views