Search for media from: "Linda Borg"

Zotero - infoga referenser i Word

Zotero -infoga referenser i word 2018

From  Linda Borg on 21-Jun-2018 13:57 CEST 946 plays

Zotero - import från Onesearch

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:42 CET 77 plays

Zotero - import från Libris

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:43 CET 148 plays

Zotero - import från Google scholar

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:43 CET 215 plays

Tips inför examensarbete

En kort film om hur biblioteket kan vara ett stöd för lärarutbildningens studenter vid examensarbetet.

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 13:09 CET 69 plays

Sökteknik - hur och var söker jag?

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 14:19 CET 14 plays

Sökteknik - hur och var söker jag?

En film om vad som kan vara bra att tänka på när man söker litteratur i bibliotekskataloger och databaser för att få så relevanta träffar så…

From  Linda Borg on 8-Mar-2018 14:54 CET 456 plays

Söka avhandlingar i Diva och Swepub

Hur man på ett enkelt sätt söker avhandlingar i Diva och Swepub

From  Linda Borg on 30-Mar-2020 16:29 CEST 51 plays

SSK T1 2020: Informationssökning

From  Linda Borg on 20-Mar-2020 15:37 CET 93 plays

SSK T1 2020 - Att söka i Cinahl

From  Linda Borg on 20-Mar-2020 15:33 CET 150 plays

Smygstart VT-2021

From  Linda Borg on 14-Jan-2021 7:38 CET 74 plays

Searching in OneSearch

A video describing how to search for information on Karlstad University's own search engine OneSearch.

From  Linda Borg on 20-Apr-2020 16:39 CEST 6 plays

Scopus - hur söker jag?

From  Linda Borg on 27-Feb-2018 21:02 CET 34 plays

Referera med hjälp av citeringsfunktioner

Den här videon går igenom hur du kan använda dig av citeringsfunktionen på Onesearch, GoogleScholar, och Libris för att underlätta arbetet med att skriva en…

From  Linda Borg on 15-Jun-2020 10:28 CEST 0 plays

Plagiering, referenshantering och skrivhandledning

En film om hur du undviker plagiering genom att ange källan korrekt när du citerar och refererar.

From  Linda Borg on 8-Mar-2018 8:47 CET 26 plays

Plagiering och referenshantering

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 14:19 CET 12 plays