Search for media from: "Linda Borg"

Biblioteket och Informationssökning

From  Linda Borg on 6-Feb-2019 13:48 CET 118 plays

ClaroRead Plus - Installera programmet

Videon går igenom hur du installerar programmet ClaroRead Plus.

From  Linda Borg on 30-Jun-2020 16:30 CEST 6 plays

ClaroRead Plus - Lyssna på dina egna texter

Videon går igenom hur du kan använda ClaroRead Plus för att lyssna på dina egna texter. Både efter du skrivit dem och samtidigt som du skriver.

From  Linda Borg on 23-Jun-2020 15:07 CEST 2 plays

ClaroRead Plus - Lyssna på texter

Videon visar flera olika exempel på hur du kan använda ClaroRead Plus för att lyssna på texter på din dator.

From  Linda Borg on 23-Jun-2020 11:43 CEST 1 plays

ClaroRead Plus - Ändra röst och språk

Videon går igenom hur du ställer in vilken röst som läser upp dina texter, vilket språk det läser i, och hur du ändrar volym och hastighet på rösten.

From  Linda Borg on 23-Jun-2020 16:02 CEST 3 plays

Databassökning Cinahl

Enkel sökning i Cinahl.

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 3:25 CET 289 plays

DIVA - hur söker jag?

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 9:03 CET 50 plays

Funktioner i Word (Mac) - Innehållsförteckning

Den här videon går igenom hur du kan skapa en automatisk innehållsförteckning i Word (Mac).

From  Linda Borg on 8-Jun-2020 8:49 CEST 1 plays

Funktioner i Word (Mac) - Sidnumrering

I den här videon får du lära dig hur du gör så att de första sidorna i ditt dokument inte har någon sidnumrering, samt hur du gör för att börja…

From  Linda Borg on 8-Jun-2020 8:51 CEST 2 plays

Funktioner i Word - Innehållsförteckning

Den här videon går igenom hur du kan skapa en automatisk innehållsförteckning i Word (PC).

From  Linda Borg on 7-May-2020 11:29 CEST 4 plays

Funktioner i Word - Omslagsmall

I den här videon visar jag vart du hittar omslagsmallar för Karlstads Universitet, samt hur du infogar din text efter omslagsmallen om du redan skrivit klart din uppsats i ett annat…

From  Linda Borg on 19-May-2020 17:12 CEST 3 plays

Funktioner i Word - Sidnumrering

I den här videon får du lära dig hur du gör så att de första sidorna i ditt dokument inte har någon sidnumrering, samt hur du gör för att börja…

From  Linda Borg on 19-May-2020 17:09 CEST 2 plays

Google scholar - hur söker jag?

From  Linda Borg on 13-Jun-2019 14:11 CEST 243 plays

Hur man importerar referenser från Google Scholar till Zotero

From  Linda Borg on 25-Feb-2021 16:01 CET 1 plays

Hur man importerar referenser från Libris till Zotero

From  Linda Borg on 25-Feb-2021 15:47 CET 1 plays

Hur man importerar referenser från OneSearch till Zotero

From  Linda Borg on 25-Feb-2021 15:30 CET 0 plays