Search for media from: "Anders Åslund"

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - februari 2018

Visades på personalmötet den 21 februari 2018

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Maria Larsson, professor i omvårdnad

Maria Larsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 4 views

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete. Akademisk högtid.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Adrian Muntean, professor i matematik

Adrian Muntean, professor i matematik. Akademisk högtid.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Carin Roos, professor i specialpedagogik

Carin Roos, professor i specialpedagogik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - oktober 2017

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Denna film visades på personalmötet den 5 oktober 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Hans Lödén, professor i statsvetenskap

Hans Lödén, professor i statsvetenskap. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Maria Tillfors, professor i psykologi

Maria Tillfors, professor i psykologi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - november 2016

Vad händer just nu på HS-fakulteten? Varje termin gör vi två filmer med nedslag i verksamheten. I denna omgång: - Professor Curt Hagquist berättar om aktuella…

From  Anders Åslund A year ago 2 views