Search for media from: "Anders Åslund"

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - september 2015

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, september 2015. Denna film visades på personalmötet den 22 september.

From  Anders Åslund A year ago 2 views

Årets alumner 2015 - Anna Lööf Falkman och Leif Gustavsson

Årets alumner, Anna Lööf Falkman, vd för Mariebergsskogen AB, och Leif Gustavsson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland, hedrades fredagen den 2 oktober.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - mars 2016

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, mars 2016. Denna film visades på personalmötet den 23 mars.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - maj 2016

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, maj 2016. Denna film visades på personalmötet den 19 maj.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - september 2016

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, september. Denna film visades på personalmötet den 16 september.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - november 2016

Vad händer just nu på HS-fakulteten? Varje termin gör vi två filmer med nedslag i verksamheten. I denna omgång: - Professor Curt Hagquist berättar om aktuella…

From  Anders Åslund A year ago 2 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - oktober 2017

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Denna film visades på personalmötet den 5 oktober 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Adrian Muntean, professor i matematik

Adrian Muntean, professor i matematik. Akademisk högtid.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Maria Tillfors, professor i psykologi

Maria Tillfors, professor i psykologi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Carin Roos, professor i specialpedagogik

Carin Roos, professor i specialpedagogik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Maria Larsson, professor i omvårdnad

Maria Larsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Hans Lödén, professor i statsvetenskap

Hans Lödén, professor i statsvetenskap. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views