Search for media from: "Anders Åslund"

Young People's Mental Health - A Global Challenge

These are the lectures held at CFBUPH's 10th Anniversary Conference, "Young People's Mental Health - A Global Challenge" on 11 June 2019. Schedule and speakers can be found at:…

From  Anders Åslund 6 Months ago 3 views

Skrivhandledning i universitetsbibliotekets regi

Karlstads universitetsbibliotek har skrivhandledning för studenterna. Hör Louise Alvarsson berätta om hur, var och varför.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - april 2018

Visades på personalmötet den 19 april 2018. Innehåll: Jämställdhetsintegrering - inte bara ett långt ord Canvas - från och med i höst Forskarutbildning i…

From  Anders Åslund A year ago 1 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - februari 2018

Visades på personalmötet den 21 februari 2018

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 4 views

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete. Akademisk högtid.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Hans Lödén, professor i statsvetenskap

Hans Lödén, professor i statsvetenskap. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Maria Larsson, professor i omvårdnad

Maria Larsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Carin Roos, professor i specialpedagogik

Carin Roos, professor i specialpedagogik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Maria Tillfors, professor i psykologi

Maria Tillfors, professor i psykologi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views