Search for media from: "Anders Åslund"

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 4 views

Young People's Mental Health - A Global Challenge

These are the lectures held at CFBUPH's 10th Anniversary Conference, "Young People's Mental Health - A Global Challenge" on 11 June 2019. Schedule and speakers can be found at:…

From  Anders Åslund 6 Months ago 3 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - november 2016

Vad händer just nu på HS-fakulteten? Varje termin gör vi två filmer med nedslag i verksamheten. I denna omgång: - Professor Curt Hagquist berättar om aktuella…

From  Anders Åslund A year ago 2 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - september 2015

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, september 2015. Denna film visades på personalmötet den 22 september.

From  Anders Åslund A year ago 2 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - februari 2018

Visades på personalmötet den 21 februari 2018

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - maj 2016

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, maj 2016. Denna film visades på personalmötet den 19 maj.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Årets alumner 2015 - Anna Lööf Falkman och Leif Gustavsson

Årets alumner, Anna Lööf Falkman, vd för Mariebergsskogen AB, och Leif Gustavsson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland, hedrades fredagen den 2 oktober.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - april 2018

Visades på personalmötet den 19 april 2018. Innehåll: Jämställdhetsintegrering - inte bara ett långt ord Canvas - från och med i höst Forskarutbildning i…

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Skrivhandledning i universitetsbibliotekets regi

Karlstads universitetsbibliotek har skrivhandledning för studenterna. Hör Louise Alvarsson berätta om hur, var och varför.

From  Anders Åslund A year ago 1 views

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Maria Larsson, professor i omvårdnad

Maria Larsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views

Hans Lödén, professor i statsvetenskap

Hans Lödén, professor i statsvetenskap. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund A year ago 0 views