Search for media from: "Linda Borg"

Zotero - infoga referenser i Word

Zotero -infoga referenser i word 2018

From  Linda Borg on 21-Jun-2018 13:57 CEST 946 plays

Zotero - import från Onesearch

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:42 CET 77 plays

Zotero - import från Libris

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:43 CET 148 plays

Zotero - import från Google scholar

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:43 CET 215 plays

Tips inför examensarbete

En kort film om hur biblioteket kan vara ett stöd för lärarutbildningens studenter vid examensarbetet.

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 13:09 CET 69 plays

Sökteknik - hur och var söker jag?

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 14:19 CET 14 plays

Sökteknik - hur och var söker jag?

En film om vad som kan vara bra att tänka på när man söker litteratur i bibliotekskataloger och databaser för att få så relevanta träffar så…

From  Linda Borg on 8-Mar-2018 14:54 CET 456 plays

Sökexempel i ERIC

Videon visar hur du kan söka i ERIC med några enkla söktekniker.

From  Linda Borg on 15-Apr-2020 11:47 CEST 6 plays

Söka avhandlingar i Diva och Swepub

Hur man på ett enkelt sätt söker avhandlingar i Diva och Swepub

From  Linda Borg on 30-Mar-2020 16:29 CEST 51 plays

SSK T1 2020: Informationssökning

From  Linda Borg on 20-Mar-2020 15:37 CET 93 plays

SSK T1 2020 - Att söka i Cinahl

From  Linda Borg on 20-Mar-2020 15:33 CET 150 plays

Smygstart VT-2021

From  Linda Borg on 14-Jan-2021 7:38 CET 74 plays

Searching in OneSearch

A video describing how to search for information on Karlstad University's own search engine OneSearch.

From  Linda Borg on 20-Apr-2020 16:39 CEST 6 plays

Searching in Libris

A video describing how to search for information on Libris.

From  Linda Borg on 20-Apr-2020 16:41 CEST 3 plays

Searching in Google Scholar

A video describing how to search for information on Google Scholar.

From  Linda Borg on 20-Apr-2020 16:40 CEST 6 plays

Scopus - hur söker jag?

From  Linda Borg on 27-Feb-2018 21:02 CET 34 plays