Search for media from: "Kristian Niemi"

Ämnesdidaktiska perspektiv på hinduism (Religionsdidaktisk mötesplats, HT19)

Kristian Niemi, Karlstads universitet, diskuterar tröskelbegrepp, och vad det kan innebära för undervisning av hinduism. Föreläsningen är gjord som bidrag till…

From  Kristian Niemi on 1-Oct-2019 15:20 CEST 46 plays