Search for media from: "Tove Askeröd"

Kommunikation och perceptionsfilter

Filmen tar upp grunderna i kommunikation, verbal & ickeverbal kommunikation, perceptionsfilter och tolkning.

From  Tove Askeröd on 22-Feb-2021 17:04 CET 69 plays

NVC

Kort instruktionsfilm om samtalsmetoden Non Violent Communication (NVC).

From  Tove Askeröd on 22-Feb-2021 13:05 CET 69 plays