Search for media from: "Stefan Jerkeby"

Värdegrundsarbete 3

Värdegrundsarbete 3 Sista föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikhantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 10:54 CET 0 plays

Värdegrundsarbete 2

Värdegrundsarbete 2 Åttonde föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation -…

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 9:50 CET 0 plays

Värdegrundsarbete 1

Värdegrundsarbete 1 Sjunde föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 8:29 CET 5 plays

Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete 6

Stefan Jerkeby avslutar och sammanfattar föreläsningen Ungdomars identitetsskapande...

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 41 plays

Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete 5

Stefan Jerkeby synliggör identitetsskapandet som förankringsarbete

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 44 plays

Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete 3

Stefan Jerkeby konstruerar en modell över identitetsarbetet i sociala medier

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 56 plays

Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete 2

Stefan Jerkeby utvecklar ungdomsbegreppet

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 76 plays

Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete 1

Stefan Jerkeby introducerar föreläsningen Ungdomars identitetsskapande och motivationsarbete

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 114 plays

Ungdomars identitetsskapande ioch motivationsarbete 4

Stefan Jerkeby synliggör motivation att lära som ett riskprojekt

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 52 plays

Undersökningsmetodik för lärare 4

Intervjumetodik

From  Stefan Jerkeby on 8-Oct-2018 12:10 CEST 24 plays

Undersökningsmetodik för lärare 3

Perspektivering observationsexempel

From  Stefan Jerkeby on 8-Oct-2018 11:36 CEST 18 plays

Undersökningsmetodik för lärare 2

Vetenskap som empiriskt teoretiskt arbete

From  Stefan Jerkeby on 8-Oct-2018 10:26 CEST 18 plays

Undersökningsmetodik för lärare 1

Vetenskaplig metod i allmänhet och observation i synnerhet

From  Stefan Jerkeby on 8-Oct-2018 10:06 CEST 31 plays

Motivationsarbete: Avslutning

Föreläsningsserien Motivationsarbete avslutas: Att leda lärande är att hantera sociala, begreppsliga och etiska osäkerheter.

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 14:13 CET 49 plays

Motivationsarbete 3b: Problematisering av undflyende ideal

Nionde avsnittet och andra föreläsningen i föreläsningsblocket "Problematiseringar", i föreläsningsserien Motivationsarbete. En samlevnadslektion beskrivs och…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 10:14 CET 49 plays

Motivationsarbete 3a: Problematiseringar mellan att veta och att uppleva

Åttonde avsnittet och första föreläsningen i tredje föreläsningsblocket "Problematiseringar", i föreläsningsserien Motivationsarbete. En bildlektion…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 7:15 CET 50 plays