Search for media from: "Stefan Jerkeby"

Föreläsningsserie om motivationsarbete - inledning

En föreläsningsserie i 11 avsnitt presenteras. Nio föreläsningsavsnitt fördelade på tre tematiska "block" introduceras. Blocken består av vardera tre…

From  Stefan Jerkeby on 26-Feb-2020 17:00 CET 132 plays

Grupprocesser del 1

From  Stefan Jerkeby on 4-Oct-2018 9:28 CEST 9 plays

Grupprocesser del 2

Till kursen Leda lärande

From  Stefan Jerkeby on 4-Oct-2018 12:45 CEST 3 plays

Grupprocesser del 3

Till kursen Leda lärande

From  Stefan Jerkeby on 4-Oct-2018 13:57 CEST 2 plays

INTERAKTION, MOTIVATION OCH SYSTEM - 1. Betydelsesystem

Andra föreläsningen och första kapitlet i föreläsningsserien/boken Interaktion, motivation och system

From  Stefan Jerkeby on 15-May-2018 9:26 CEST 1 plays

Interaktion, motivation och system - Inledning del 1

OBS! Inledning Del 1 till föreläsningsserien/boken Interaktion, motivation och system

From  Stefan Jerkeby on 15-May-2018 9:28 CEST 2 plays

Interaktion, motivation och system - Inledning del 2

Inledning del 2 till föreläsningsserien/boken Interaktion, motivation och system

From  Stefan Jerkeby on 15-May-2018 9:26 CEST 1 plays

Kommunikation 1

Kommunikation 1 Fjärde föreläsningen i en föreläsningsserie i nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 11:51 CET 2 plays

Kommunikation 2

Kommunikation 2 Femte föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 13:36 CET 1 plays

Kommunikation 3

Kommunikation 3 Sjätte föreläsningen i en serie om nio föreläsningar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 12-Jan-2021 8:24 CET 2 plays

Konflikthantering 2

Konflikthantering 2 Andra föreläsningen i en föreläsningsserie om 9 delar fördelade på tre teman avseende klassrumsundervisning: - konflikthantering - kommunikation -…

From  Stefan Jerkeby on 10-Jan-2021 9:32 CET 2 plays

Konflikthantering 3

Konflikthantering 3 Tredje föreläsningen i en föreläsningsserie i nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 8:29 CET 2 plays

Konflikthantering och pedagogisk ledning 1

Konflikthantering 1 Första föreläsningen i en föreläsningsserie i 9 delar fördelade på tre teman: - konflikthantering i pedagogisk ledning - kommunikation i…

From  Stefan Jerkeby on 9-Jan-2021 11:05 CET 8 plays

Leda lärande och att motivera 3

Stefan Jerkeby föreläser om att leda andra

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 128 plays

Leda lärande och motivera

Stefan Jerkeby introducerar en föreläsning om att leda lärande och motivera

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 190 plays

Leda lärande och motivera 2

Stefan Jerkeby perspektiverar det pedagogiska ledandet genom att teoretisera

From  Stefan Jerkeby on 15-Mar-2018 8:45 CET 170 plays