Search for media from: "Anders Åslund"

Young People's Mental Health - A Global Challenge

These are the lectures held at CFBUPH's 10th Anniversary Conference, "Young People's Mental Health - A Global Challenge" on 11 June 2019. Schedule and speakers can be found at:…

From  Anders Åslund on 19-Jun-2019 12:20 CEST 3 plays

Skrivhandledning i universitetsbibliotekets regi

Karlstads universitetsbibliotek har skrivhandledning för studenterna. Hör Louise Alvarsson berätta om hur, var och varför.

From  Anders Åslund on 23-May-2018 18:32 CEST 1 plays

Årets alumner 2015 - Anna Lööf Falkman och Leif Gustavsson

Årets alumner, Anna Lööf Falkman, vd för Mariebergsskogen AB, och Leif Gustavsson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland, hedrades fredagen den 2 oktober.

From  Anders Åslund on 15-Mar-2018 8:52 CET 1 plays

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - mars 2016

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, mars 2016. Denna film visades på personalmötet den 23 mars.

From  Anders Åslund on 7-Mar-2018 20:03 CET 0 plays

På gång på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap - maj 2016

Aktuellt på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, maj 2016. Denna film visades på personalmötet den 19 maj.

From  Anders Åslund on 7-Mar-2018 1:40 CET 3 plays

Maria Tillfors, professor i psykologi

Maria Tillfors, professor i psykologi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:03 CET 2 plays

Hans Lödén, professor i statsvetenskap

Hans Lödén, professor i statsvetenskap. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:03 CET 0 plays

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik

Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:03 CET 5 plays

Adrian Muntean, professor i matematik

Adrian Muntean, professor i matematik. Akademisk högtid.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 2 plays

Carin Roos, professor i specialpedagogik

Carin Roos, professor i specialpedagogik. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 0 plays

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 2 plays

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete. Akademisk högtid.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 0 plays

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi

Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 5 plays

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi

Tobias Johansson, professor i företagsekonomi. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 2 plays

Maria Larsson, professor i omvårdnad

Maria Larsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 5 plays

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad

Agneta Anderzén Carlsson, professor i omvårdnad. Akademisk högtid 2017.

From  Anders Åslund on 27-Feb-2018 21:02 CET 1 plays