Search for media from: "Linda Borg"

Databassökning Cinahl

Enkel sökning i Cinahl.

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 3:25 CET 289 plays

Tips inför examensarbete

En kort film om hur biblioteket kan vara ett stöd för lärarutbildningens studenter vid examensarbetet.

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 13:09 CET 69 plays

Sökteknik - hur och var söker jag?

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 14:19 CET 14 plays

Plagiering och referenshantering

From  Linda Borg on 28-Feb-2018 14:19 CET 12 plays

Plagiering, referenshantering och skrivhandledning

En film om hur du undviker plagiering genom att ange källan korrekt när du citerar och refererar.

From  Linda Borg on 8-Mar-2018 8:47 CET 26 plays

Sökteknik - hur och var söker jag?

En film om vad som kan vara bra att tänka på när man söker litteratur i bibliotekskataloger och databaser för att få så relevanta träffar så…

From  Linda Borg on 8-Mar-2018 14:54 CET 456 plays

DIVA - hur söker jag?

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 9:03 CET 50 plays

Zotero - import från Google scholar

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:43 CET 215 plays

Zotero - import från Libris

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:43 CET 148 plays

Zotero - import från Onesearch

From  Linda Borg on 9-Mar-2018 10:42 CET 77 plays

Zotero - infoga referenser i Word

Zotero -infoga referenser i word 2018

From  Linda Borg on 21-Jun-2018 13:57 CEST 946 plays

Biblioteket och Informationssökning

From  Linda Borg on 6-Feb-2019 13:48 CET 118 plays

SSK T1 2020: Informationssökning

From  Linda Borg on 20-Mar-2020 15:37 CET 93 plays

Onesearch - hur söker jag

From  Linda Borg on 13-Jun-2019 11:08 CEST 293 plays

Scopus - hur söker jag?

From  Linda Borg on 27-Feb-2018 21:02 CET 34 plays

Google scholar - hur söker jag?

From  Linda Borg on 13-Jun-2019 14:11 CEST 243 plays