Search for media from: "Christina Knowles"

Skogens värden. Promo-film för LRA workshop 2019

Film för att inspirera till workshop Landskapsresursanalys inom ramen för Interreg-projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 21-Sep-2020 13:26 CEST 0 plays

Experiences in the forest. English version

Interviews with researchers Eugenio Conti and Susanna Heldt Cassel, both at Dalarna University, Sweden. The film was produced for the Interreg-project Ingoskog.

From  Christina Knowles on 21-Sep-2020 12:57 CEST 0 plays

Upplevelser i skogen, svensk text

Intervju med forskarna Eugenio Conti och Susanna Heldt Cassel, båda Högskolan Dalarna, om besökares upplevelser i skogen. Projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 21-Sep-2020 12:44 CEST 1 plays

"Forskning och innovation är viktigt för att bygga spetskompetens"

Intervju med Kristian Bjørnstad, Trysilvassdragets Skogeierlag om varför de deltar i projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 15-Sep-2020 17:51 CEST 1 plays

Ekologisk hållbarhet, vad är det?

Intervju med forskaren Christian Bianchi Strømme, Høgskolen i Innlandet

From  Christina Knowles on 15-Sep-2020 17:47 CEST 1 plays

Skogens olika värden - från berättelse till geografisk information

Geografiska informationssystem, GIS, kan användas som verktyg för att identifiera och kommunicera skogens många värden, visar projektet Innovation för grön…

From  Christina Knowles on 31-Aug-2020 12:52 CEST 0 plays

Att styra i samråd. Tomas Mitander, Karlstads universitet

Intervju med forskaren Tomas Mitander, Karlstads universitet, inom ramen för Interreg-projektet Ingoskog 2017-2020.

From  Christina Knowles on 19-Aug-2020 9:16 CEST 0 plays

Reiselivsbedriftene og deres forretningsmodeller. Marius Kjønsberg och Hans Holmengen, Høgskolen i Innlandet.

Marius Kjønsberg och Hans Holmengen, Høgskolen i Innlandet berättar om kartläggning och utveckling av affärsmodeller i besöksnäringen i området Trysil och…

From  Christina Knowles on 3-Aug-2020 12:09 CEST 0 plays

Quadruple helix - the role of civil society in the regional innovation system. An interview with researcher Ida Grundel, CRS, Karlstad University

Business, academia, the public sector and civil society all need to work together to make a transition to a sustainable society possible. Researcher Ida Grundel, Center for research on sustainable…

From  Christina Knowles on 30-Jun-2020 12:26 CEST 0 plays

The Role of Civil Society in the Sustainable Transition. Interview with researcher Marie Nordfeldt, CRS, Karlstad University

Center for research on sustainable societal transformation, CRS, Karlstad University.

From  Christina Knowles on 30-Jun-2020 12:11 CEST 0 plays

Inclusive methods. An interview with researcher Margareta Dahlström, CRS, Karlstad University

How forests are used can sometimes cause conflicts. Researcher Margareta Dahlström at the Center for research on sustainable societal transformation, CRS, Karlstad University, is interviewed…

From  Christina Knowles on 30-Jun-2020 11:51 CEST 0 plays

Bioeconomy and Business. An interview with researcher Hanna Martin, CRS, Karlstad University

Bioeconomy and Business. Researcher Hanna Martin is interviewed about challenges and opportunities for companies for a transformation to a sustainable bioeconomy. Center for research on sustainable…

From  Christina Knowles on 30-Jun-2020 11:44 CEST 0 plays

Inkluderande metoder

Inkluderande metoder. En intervju med Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:41 CET 13 plays

Quadruple helix - civilsamhällets roll i regionala innovationssystem

Quadruple helix - civilsamhällets roll i regionala innovationssystem. En intervju med Ida Grundel, lektor i kulturgeografi och forskare vid Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:37 CET 3 plays

Civilsamhällets roll i hållbar omställning

Civilsamhällets roll i hållbar omställning. Intervju med Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete och forskare vid Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:34 CET 3 plays

Bioekonomi och företag

Bioekonomi och företag - en intervju med Hanna Martin, postdoktor i ekonomisk geografi, forskare vid Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:28 CET 17 plays