Search for tag: "översvämningsvandring"

Översvämningsvandring i Karlstad

Projektet virtuella översvämningsvandringar var ett didaktiskt forskningsprojekt där målsättningen var att utveckla och utvärdera en virtuell lärandemiljö…

From  Andreas Pettersson on 5-Sep-2018 10:23 CEST 23 plays