Search for tag: "ansvarstagande"

Hållbar utveckling- Helén Williams

Introduktion i hållbar utveckling med fokus på miljömässigt ansvarstagande. Presentationen ger insikt om en oro för framtiden men också hopp.

From  Helén Williams on 8-Nov-2019 15:39 CET 2 plays