Search for tag: "besöksnäring"

Upplevelser i skogen, svensk text

Intervju med forskarna Eugenio Conti och Susanna Heldt Cassel, båda Högskolan Dalarna, om besökares upplevelser i skogen. Projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 21-Sep-2020 12:44 CEST 1 plays

"Forskning och innovation är viktigt för att bygga spetskompetens"

Intervju med Kristian Bjørnstad, Trysilvassdragets Skogeierlag om varför de deltar i projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 15-Sep-2020 17:51 CEST 1 plays

Reiselivsbedriftene og deres forretningsmodeller. Marius Kjønsberg och Hans Holmengen, Høgskolen i Innlandet.

Marius Kjønsberg och Hans Holmengen, Høgskolen i Innlandet berättar om kartläggning och utveckling av affärsmodeller i besöksnäringen i området Trysil och…

From  Christina Knowles on 3-Aug-2020 12:09 CEST 0 plays