Search for tag: "bioekonomi"

Att styra i samråd. Tomas Mitander, Karlstads universitet

Intervju med forskaren Tomas Mitander, Karlstads universitet, inom ramen för Interreg-projektet Ingoskog 2017-2020.

From  Christina Knowles on 19-Aug-2020 9:16 CEST 0 plays

Reiselivsbedriftene og deres forretningsmodeller. Marius Kjønsberg och Hans Holmengen, Høgskolen i Innlandet.

Marius Kjønsberg och Hans Holmengen, Høgskolen i Innlandet berättar om kartläggning och utveckling av affärsmodeller i besöksnäringen i området Trysil och…

From  Christina Knowles on 3-Aug-2020 12:09 CEST 0 plays

Inkluderande metoder

Inkluderande metoder. En intervju med Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:41 CET 13 plays

Quadruple helix - civilsamhällets roll i regionala innovationssystem

Quadruple helix - civilsamhällets roll i regionala innovationssystem. En intervju med Ida Grundel, lektor i kulturgeografi och forskare vid Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:37 CET 3 plays

Civilsamhällets roll i hållbar omställning

Civilsamhällets roll i hållbar omställning. Intervju med Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete och forskare vid Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:34 CET 3 plays

Bioekonomi och företag

Bioekonomi och företag - en intervju med Hanna Martin, postdoktor i ekonomisk geografi, forskare vid Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:28 CET 17 plays