Search for tag: "byggande"

Mål- och intressekonflikter i samhällsplanering kopplat till klimatförändringars konsekvenser

Under perioden 2014—2019 bedrevs forskningsprojektet Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende – lärande från tidigare händelser och samhällsplanering…

From  Andreas Pettersson on 22-Oct-2020 15:38 CEST 1 plays