Search for tag: "etnocentrism"

Värdegrundsarbete 2

Värdegrundsarbete 2 Åttonde föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation -…

From  Stefan Jerkeby on 13-Jan-2021 9:50 CET 0 plays

Motivationsarbete 3b: Problematisering av undflyende ideal

Nionde avsnittet och andra föreläsningen i föreläsningsblocket "Problematiseringar", i föreläsningsserien Motivationsarbete. En samlevnadslektion beskrivs och…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 10:14 CET 49 plays