Search for tag: "forskning"

Ämnesdidaktiska perspektiv på hinduism (Religionsdidaktisk mötesplats, HT19)

Kristian Niemi, Karlstads universitet, diskuterar tröskelbegrepp, och vad det kan innebära för undervisning av hinduism. Föreläsningen är gjord som bidrag till…

From  Kristian Niemi on 1-Oct-2019 15:20 CEST 46 plays

Lärande och erfarenhetsåterföring från naturolyckor som skadar landinfrastrukturen i Sverige

Monika Rydstedt Nyman som är industridoktorand anställd av Trafikverket på Centrum för klimat och säkerhet berättar om sin forskning som handlar om lärande och…

From  Andreas Pettersson on 28-Aug-2018 15:15 CEST 5 plays