Search for tag: "governance"

Att styra i samråd. Tomas Mitander, Karlstads universitet

Intervju med forskaren Tomas Mitander, Karlstads universitet, inom ramen för Interreg-projektet Ingoskog 2017-2020.

From  Christina Knowles on 19-Aug-2020 9:16 CEST 0 plays