Search for tag: "handelshögskolan"

Handelshögskolans studenter i Siena

Två studenter från Handelshögskolan fick i uppdrag att åka till Siena inför ett kommande avtal om utbytesstudenter. Är universitetet och staden något för…

From  Christina Knowles on 12-Nov-2019 13:27 CET 5 plays