Search for tag: "helen hjalmarsson"

Muntliga presentationer

Helen Hjalmarsson visar några enkla tips som hjälper dig att bli mer säker i din röst och ditt sätt att tala så att du klarar muntliga uppgifter i utbildningen.

From  Marianne Svernström on 09-Mar-2018 12:50 GMT+1 22 plays