Search for tag: "ingoskog"

Skogens värden. Promo-film för LRA workshop 2019

Film för att inspirera till workshop Landskapsresursanalys inom ramen för Interreg-projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 21-Sep-2020 13:26 CEST 0 plays

Experiences in the forest. English version

Interviews with researchers Eugenio Conti and Susanna Heldt Cassel, both at Dalarna University, Sweden. The film was produced for the Interreg-project Ingoskog.

From  Christina Knowles on 21-Sep-2020 12:57 CEST 0 plays

Upplevelser i skogen, svensk text

Intervju med forskarna Eugenio Conti och Susanna Heldt Cassel, båda Högskolan Dalarna, om besökares upplevelser i skogen. Projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 21-Sep-2020 12:44 CEST 1 plays

"Forskning och innovation är viktigt för att bygga spetskompetens"

Intervju med Kristian Bjørnstad, Trysilvassdragets Skogeierlag om varför de deltar i projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 15-Sep-2020 17:51 CEST 1 plays

Ekologisk hållbarhet, vad är det?

Intervju med forskaren Christian Bianchi Strømme, Høgskolen i Innlandet

From  Christina Knowles on 15-Sep-2020 17:47 CEST 1 plays

Skogens olika värden - från berättelse till geografisk information

Geografiska informationssystem, GIS, kan användas som verktyg för att identifiera och kommunicera skogens många värden, visar projektet Innovation för grön…

From  Christina Knowles on 31-Aug-2020 12:52 CEST 0 plays

Att styra i samråd. Tomas Mitander, Karlstads universitet

Intervju med forskaren Tomas Mitander, Karlstads universitet, inom ramen för Interreg-projektet Ingoskog 2017-2020.

From  Christina Knowles on 19-Aug-2020 9:16 CEST 0 plays

Inkluderande metoder

Inkluderande metoder. En intervju med Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:41 CET 13 plays

Quadruple helix - civilsamhällets roll i regionala innovationssystem

Quadruple helix - civilsamhällets roll i regionala innovationssystem. En intervju med Ida Grundel, lektor i kulturgeografi och forskare vid Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:37 CET 3 plays

Civilsamhällets roll i hållbar omställning

Civilsamhällets roll i hållbar omställning. Intervju med Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete och forskare vid Centrum för forskning om hållbar…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:34 CET 3 plays

Bioekonomi och företag

Bioekonomi och företag - en intervju med Hanna Martin, postdoktor i ekonomisk geografi, forskare vid Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads…

From  Christina Knowles on 17-Feb-2020 17:28 CET 17 plays