Search for tag: "körsång"

Kommunikation 3

Kommunikation 3 Sjätte föreläsningen i en serie om nio föreläsningar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 12-Jan-2021 8:24 CET 2 plays

Motivationsarbete 2c: Begreppshantering mellan innehåll och form

Sjunde föreläsningen och den tredje i andra föreläsningsblocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En körlektion respektive retoriklektion på gymnasiet…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 13:33 CET 54 plays