Search for tag: "konflikthantering"

Konflikthantering 3

Konflikthantering 3 Tredje föreläsningen i en föreläsningsserie i nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 8:29 CET 2 plays

Konflikthantering 2

Konflikthantering 2 Andra föreläsningen i en föreläsningsserie om 9 delar fördelade på tre teman avseende klassrumsundervisning: - konflikthantering - kommunikation -…

From  Stefan Jerkeby on 10-Jan-2021 9:32 CET 2 plays

Konflikthantering och pedagogisk ledning 1

Konflikthantering 1 Första föreläsningen i en föreläsningsserie i 9 delar fördelade på tre teman: - konflikthantering i pedagogisk ledning - kommunikation i…

From  Stefan Jerkeby on 9-Jan-2021 11:05 CET 8 plays

Motivationsarbete 1c: Kontraintuitivt agerande på sammanhangsteoretisk grund

Fjärde avsnittet och tredje variationen i första blocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En lärares kontraintuitiva agerande på sammanhangsteoretisk grund…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 12:15 CET 68 plays

Motivationsarbete 1b: Kontraintuitivt agerande på handlingsteoretisk grund

Tredje föreläsningen och andra variationen i första blocket i serien Motivationsarbete, som beskriver och analyserar motivationsarbete som ett tillgängliggörande av…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 9:49 CET 70 plays

Motivationsarbete 1 a: Kontraintuitivt agerande på konfliktteoretisk grund

Första variationen i första blocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En lärares kontraintuitiva konflikthantering i en specialpedagogisk miljö beskrivs och…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 8:46 CET 97 plays