Search for tag: "lärande"

Motivationsarbete: Avslutning

Föreläsningsserien Motivationsarbete avslutas: Att leda lärande är att hantera sociala, begreppsliga och etiska osäkerheter.

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 14:13 CET 49 plays

CCS möter - erfarenhetsåterföring och lärande från naturolyckor

CCS Möter är Centrum för klimat och säkerhets nya mötesplats där olika aktörer får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter och perspektiv på…

From  Andreas Pettersson on 26-Feb-2019 16:01 CET 44 plays

Lärande och erfarenhetsåterföring från naturolyckor som skadar landinfrastrukturen i Sverige

Monika Rydstedt Nyman som är industridoktorand anställd av Trafikverket på Centrum för klimat och säkerhet berättar om sin forskning som handlar om lärande och…

From  Andreas Pettersson on 28-Aug-2018 15:15 CEST 5 plays