Search for tag: "metaforer"

Motivationsarbete 2c: Begreppshantering mellan innehåll och form

Sjunde föreläsningen och den tredje i andra föreläsningsblocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En körlektion respektive retoriklektion på gymnasiet…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 13:33 CET 54 plays