Search for tag: "metonymi"

Kommunikation 2

Kommunikation 2 Femte föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 13:36 CET 1 plays