Search for tag: "motivation"

UPE Motivation och studier

Motivation (Self-Determination Theory, SDT) och studier. 2021-02-11

From  Tomas Jansson on 11-Feb-2021 19:46 CET 16 plays

Konflikthantering och pedagogisk ledning 1

Konflikthantering 1 Första föreläsningen i en föreläsningsserie i 9 delar fördelade på tre teman: - konflikthantering i pedagogisk ledning - kommunikation i…

From  Stefan Jerkeby on 9-Jan-2021 11:05 CET 8 plays

Motivationsarbete 2b: Begreppshantering som betydelsetilldelning

Sjätte föreläsningen och andra variationen i andra föreläsningsblocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En genetiklektion beskrivs och analyseras med fokus…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 8:39 CET 64 plays

Motivationsarbete 2a: Begreppslig hantering av nivåkonflikter och förförståelser

Femte föreläsningen i föreläsningsserien Motivationsarbete. En dialog mellan en lärare och en elev beskrivs och analyseras som nivåkonflikt och uttryck för…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 7:27 CET 50 plays

Motivationsarbete 1c: Kontraintuitivt agerande på sammanhangsteoretisk grund

Fjärde avsnittet och tredje variationen i första blocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En lärares kontraintuitiva agerande på sammanhangsteoretisk grund…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 12:15 CET 68 plays

Motivationsarbete 1b: Kontraintuitivt agerande på handlingsteoretisk grund

Tredje föreläsningen och andra variationen i första blocket i serien Motivationsarbete, som beskriver och analyserar motivationsarbete som ett tillgängliggörande av…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 9:49 CET 70 plays

Motivationsarbete 1 a: Kontraintuitivt agerande på konfliktteoretisk grund

Första variationen i första blocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En lärares kontraintuitiva konflikthantering i en specialpedagogisk miljö beskrivs och…

From  Stefan Jerkeby on 27-Feb-2020 8:46 CET 97 plays

Föreläsningsserie om motivationsarbete - inledning

En föreläsningsserie i 11 avsnitt presenteras. Nio föreläsningsavsnitt fördelade på tre tematiska "block" introduceras. Blocken består av vardera tre…

From  Stefan Jerkeby on 26-Feb-2020 17:00 CET 132 plays