Search for tag: "motivationsarbete"

Konflikthantering 2

Konflikthantering 2 Andra föreläsningen i en föreläsningsserie om 9 delar fördelade på tre teman avseende klassrumsundervisning: - konflikthantering - kommunikation -…

From  Stefan Jerkeby on 10-Jan-2021 9:32 CET 2 plays

Föreläsningsserie om motivationsarbete - inledning

En föreläsningsserie i 11 avsnitt presenteras. Nio föreläsningsavsnitt fördelade på tre tematiska "block" introduceras. Blocken består av vardera tre…

From  Stefan Jerkeby on 26-Feb-2020 17:00 CET 132 plays