Search for tag: "muntliga presentationer"

Muntliga presentationer

Helen Hjalmarsson visar några enkla tips som hjälper dig att bli mer säker i din röst och ditt sätt att tala så att du klarar muntliga uppgifter i utbildningen.

From  Marianne Svernström on 9-Mar-2018 12:50 CET 11 plays