Search for tag: "omedvetenhet"

Motivationsarbete 2a: Begreppslig hantering av nivåkonflikter och förförståelser

Femte föreläsningen i föreläsningsserien Motivationsarbete. En dialog mellan en lärare och en elev beskrivs och analyseras som nivåkonflikt och uttryck för…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 7:27 CET 50 plays