Search for tag: "pubmed"

PubMed - sök kvantitativa artiklar

Filmen visar hur du enkelt söker kvantitativa artiklar i PubMed. Tid 04:25 min.

From  Marianne Svernström on 08-Mar-2018 15:15 GMT+1 110 plays

PubMed - enkel sökning

Filmen visar hur du gör en enkel sökning i PubMed, hittar MeSH-termer och begränsar din sökning

From  Marianne Svernström on 08-Mar-2018 15:14 GMT+1 135 plays