Search for tag: "retoriklektion"

Kommunikation 3

Kommunikation 3 Sjätte föreläsningen i en serie om nio föreläsningar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 12-Jan-2021 8:24 CET 2 plays