Search for tag: "skogens värden"

Skogens värden. Promo-film för LRA workshop 2019

Film för att inspirera till workshop Landskapsresursanalys inom ramen för Interreg-projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 21-Sep-2020 13:26 CEST 0 plays

Skogens olika värden - från berättelse till geografisk information

Geografiska informationssystem, GIS, kan användas som verktyg för att identifiera och kommunicera skogens många värden, visar projektet Innovation för grön…

From  Christina Knowles on 31-Aug-2020 12:52 CEST 0 plays