Search for tag: "social sårbarhet"

Index över social sårbarhet för klimatrelaterade risker i Sverige

Det här projektet som genomförts på risk- och miljöstudier, Karlstads universitet, under tiden 18 september till 31 december 2020 har haft den övergripande…

From  Jan Haas on 19-Apr-2021 9:34 CEST 0 plays