Search for tag: "software center"

Installera program via Software Center

Om du har en PC från Kau så har du också tillgång till Software Center som är en programbank där många av de vanligaste programmen finns för installation…

From  Monika Allöv Andersson on 28-Mar-2019 10:34 GMT+1 8 plays

Installera Zoom via Software Center KAU

Hur du installerar Zoom via Software Center på din PC från Kau.

From  Monika Allöv Andersson on 20-Mar-2019 15:19 GMT+1 10 plays