Search for tag: "språkbruk"

Kommunikation 2

Kommunikation 2 Femte föreläsningen i en föreläsningsserie om nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 13:36 CET 1 plays

Motivationsarbete 2b: Begreppshantering som betydelsetilldelning

Sjätte föreläsningen och andra variationen i andra föreläsningsblocket i föreläsningsserien Motivationsarbete. En genetiklektion beskrivs och analyseras med fokus…

From  Stefan Jerkeby on 28-Feb-2020 8:39 CET 64 plays