Search for tag: "undervisning"

En Rosa Pedagogik_20191201

en föreläsning om genus, kön och jämställdhet

From  Maria Kristina Börebäck on 1-Dec-2019 22:45 CET 172 plays

MKB: inledning (del 1:8)

MKB - miljökonsekvensbeskrivning - är ett viktigt verktyg för att integrera miljöhänsyn i beslut som styr samhällsutvecklingen, i Sverige och internationellt. Filmen…

From  beathede@kau.se on 10-Mar-2018 1:41 CET 177 plays