Search for tag: "utveckling"

Upplevelser i skogen, svensk text

Intervju med forskarna Eugenio Conti och Susanna Heldt Cassel, båda Högskolan Dalarna, om besökares upplevelser i skogen. Projektet Ingoskog.

From  Christina Knowles on 21-Sep-2020 12:44 CEST 1 plays

Hållbarhetsinitiativ

Finalister till årets hållbarhetsinitiativ 2020

From  Helén Williams on 25-Aug-2020 15:08 CEST 1 plays

Hållbar utveckling- Helén Williams

Introduktion i hållbar utveckling med fokus på miljömässigt ansvarstagande. Presentationen ger insikt om en oro för framtiden men också hopp.

From  Helén Williams on 8-Nov-2019 15:39 CET 2 plays

MKB: utveckling (del 8:8)

MKB - miljökonsekvensbeskrivning - är ett viktigt verktyg för att integrera miljöhänsyn i beslut som styr samhällsutvecklingen, i Sverige och internationellt. Filmen…

From  beathede@kau.se on 10-Mar-2018 1:42 CET 142 plays