Search for tag: "värdegrundsarbete"

Konflikthantering 3

Konflikthantering 3 Tredje föreläsningen i en föreläsningsserie i nio delar fördelade på tre teman: - konflikthantering - kommunikation - värdegrundsarbete

From  Stefan Jerkeby on 11-Jan-2021 8:29 CET 2 plays

Motivationsarbete 3 c: Ideologikritisk problematisering av värdegrundsarbete

Tionde avsnittet och tredje föreläsningen i tredje föreläsningsblocket "Problematisering", i föreläsningsserien Motivationsarbete. Värdegrundsarbete i…

From  Stefan Jerkeby on 2-Mar-2020 13:29 CET 44 plays